Kumulacja kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy - adw. Dorian Masłowski